Pradinė mokykla — visos dienos kontekstinio mokymo(si) ir kūrybiško mąstymo ugdymo mokykla, kurioje visiems saugu, gera būti, įdomu veikti ir mokytis kartu.

Teikiamas kokybiškas priešmokyklinis ir pradinis ugdymas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą — toliau mokytis išlydimas socialiai aktyvus, savarankiškas ir motyvuotas veikti pradinukas.

Bendruomeniškumas:
• Lyderystės skatinimas per pasitikėjimą, pagarbą ir atsakomybės prisiėmimą už savo ir mokyklos bendrus rezultatus.
• Emocinio intelekto ugdymas, bendradarbiavimo stiprinimas, užtikrinant kiekvieno gerą savijautą mokykloje.
• Iniciatyvos ,,Tėvai — vaikas — mokytojai” organizavimas.

Kūrybiškumas:
• Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programos įgyvendinimas.
• Skaitmeninio raštingumo ugdymas(is).
• Patirtinio ir kontekstinio mokymo(si) plėtojimas.
• Individualios pažangos fiksavimas ir stebėsena.
• Aktyvios mokyklos statuso pagrindimas.

Atvirumas kaitai:
• Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimas.
• Kolegialus bendradarbiavimas, siekiant gerinti pamokos kokybę.
• Vertinimo ir įsivertinimo duomenų panaudojimas veiklai tobulinti.
• Drąsa klysti, siekiant tobulėti ir atrasti geriausius sprendimus.
• Aplinkų pritaikymas aktyviai, patirtinei veiklai.

Biudžetinė įstaiga
Birutės g. 26, LT–62151 Alytus
Tel.
(8 315) 74 437
El.
paštas  mokykla@senamiestukas.lt

Juridinių asmenų registras 193313549

Raštinės Tel.  (8 315) 74 437

Darbo laikas:
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
Pietų pertrauka:
12:00-12:45

Mokyklos direktorė — Jolita Petkevičienė

Mokyklos tipas — bendrojo ugdymo pradinė mokykla.

Mokomoji kalba — lietuvių.

Vykdomas formalusis ir neformalusis švietimas.

Įgyvendinamos pradinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo programos.