Vertybėmis paremta lyderystė Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje

Values Led Leadership in Alytus Senamiestis Primary School

2016-09-01 – 2018-08-31 

Mokyklos bendruomenės lyderystės stiprinimas, siekiant didinti mokymosi patrauklumą ir gerinti mokymąsi.

To consolidate the leadership of school community in order to enhance the  attractiveness and results of learning.

2018-05-09

Projekto veiklose stipriname bendradarbiavimą ir partnerystę su senamiesčio mikrorajono švietimo įstaigomis. Europos dieną visi kartu Rotušės aikštėje susijungėme į bendrą veiklą „Aš senamiestis — Europos pilietis“. Mažieji darželinukai, pradinukai, gimnazistai pradžiugino miesto bendruomenę šokiais, dainomis.

2018-04-30

Tradicinė mokyklos diena ir projekto veiklos subūrė visus į Bendruomenės vakarą.  Susirinkusius vaikus, tėvelius ir senelius sujungė bendros veiklos klasėse: sportinės varžybos, darbelių gamyba, piešimas…. Mokyklos aplinkoje buvo pasodintas ir Lietuvos 100-mečio ąžuolas. Laikas prabėgo greitai ir nepastebimai. Dar norėjosi pabūti, tačiau skambutis visus sukvietė į mokyklos kiemą. Vakarą vainikavo visos bendruomenės linksmi žaidimai ir dovana mokiniams: bilietai į mokyklos-darželio „Drevinukas“ teatro studijos spektaklį „Coliukė“. Džiugu buvo matyti besiskirstančių vaikų ir tėvelių šypsenas, padėkas. Bendra veikla padeda ne tik kurti draugišką ir šiltą bendravimą, bet ir stiprinti mokyklos bendruomenę, suprasti jos vertybes.

2018-04-05

Artėjant projekto pabaigai su partneriais susitikome Ekseteryje, aptarėme įgyvendintas veiklas, mokyklose įvykusius pokyčius, dalinomės sėkmės istorijomis ir iškilusiomis problemomis. Aptarėme projekto veiklos apibendrinimo renginius.

2018-02-01

Mokinių aktyvo ir Dailės būrelio mokinių bendroje veikloje apipavidalinta ir sukurta mokyklos laisvalaikio bibliotekėlė. Mokinių aktyvas tobulino bendravimo anglų kalba gebėjimus, rengė projekto partneriams mūsų mokyklos vertybių ir veiklos pristatymus — filmuotus siužetus. Kartu su mokinių aktyvu numatomas mokyklos erdvių praturtinimas edukacinėmis priemonėmis, planuojamos naujos mokymosi aplinkos.

2017-12-01

Stiprinat mokinių aktyvumą ir lyderystės ugdymą šiais mokslo metais suburtas mokinių aktyvas. Mokiniai lyderiai noriai dalyvauja mokyklos veiklose, teikia pasiūlymus renginių organizavimui, prisiima atsakomybę ir organizuoja pagalbą mažesniems mokiniams — pirmokams. Jie padeda mokytojams organizuojant judrias pertraukas, yra atsakingi už sporto priemonių parengimą ir sutvarkymą, teikia pagalbą mažesniems mokyklos valgykloje, aktyviai dalyvauja apipavidalinant mokyklą įvairioms šventėms.

Mokinių aktyvas 2017 m. lapkričio mėnesį organizavo norų išsipildymo akciją „Pyragų dieną“. Jos tikslas — padėti nepasiturinčioms šeimoms, teikti pagalbą patiriantiems socialinę atskirtį. Vaikai su tėvelių pagalba kepė pyragus, sausainius ir kitokius skanėstus, juos pardavinėjo ir surinktus pinigus skyrė pagalbai sunkiai materialiai gyvenančioms šeimoms.

Mažieji mokyklos lyderiai organizavo mokinių nuotaikų matavimo savaites taip įsitraukė į sveikatos, saugumo ir žalingų įpročių prevencijos projekto „Kur slepiasi sveikata?“ organizavimo veiklą.

2017-09-29

Rugsėjo 25-28 dienomis mūsų mokykloje sulaukėme didelės svečių grupės. Tai strateginės partnerystės projekto Erasmus+ komanda. Mokykloje vykusiuose tarptautiniuose mokymuose dalyvavo Didžiosios Britanijos Ekseterio miesto mokyklų atstovai ir Alytaus miesto mokyklų komandos. Svečiai noriai domėjosi mūsų veikla, lankėsi pamokose. Dažnam mokinukui buvo įdomu pritaikyti savo anglų kalbos žinias, pasisveikinti angliškai.

Tarptautinė projekto komanda dalijosi patirtimi apie mokyklų vertybes, ugdymo organizavimą, mokyklos bendruomenės lyderystės ugdymą.

2017-06-18

Pasibaigus mokslo metams sulaukėme partnerių vizito. „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje vykusiame tarptautiniame susitikime aptarėme projekto įgyvendinimo veiklas, pasiektus rezultatus, numatėme kitų mokslo metų siekius, derinome bendras veiklas.

2017-05-15

Aktyvių tėvelių inciatyva mokykloje įkurta lauko klasė — dovana vaikams ir mokytojams.

2017-04-30

Mokyklos dienos renginiuose, bendrose mokinių, mokytojų ir tėvų veiklose sukūrėme mokyklos vertybių iliustracijas ir parengėme mokyklos vertybių iliustracijos projektą.

2017-03-01

Mokyklos komanda lankėsi Ekseterio miesto mokyklose. Susitikimuose buvo kalbama apie mokyklos bendradarbiavimo kultūros kūrimą, bendruomenės lyderystės ugdymą. Diskutavome apie Lietuvos ir Anglijos ugdymo įstaigų panašumus bei skirtumus. Kartu su partneriais bendrose veiklose mokėmės vieni iš kitų, analizavome vadybos teorijas.

2017-01-20

Mokyklos tarybos ir mokytojų susirinkimuose vyko diskusijos, kuriomis siekėme išsigryninti ir aiškiai suformuluoti  mokyklos vertybes. Klasėse buvo diskutuojama ir aiškinamasi sąvokų prasmė, derinami požiūriai.

2016-11-25

Lapkričio 21-23 dienomis sulaukėme svečių iš Didžiosios Britanijos Ekseterio miesto.

Taip parsidėjo strateginės partnerystės Erasmus+ programos projekto „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ („Embedding an innovative values led school culture“) veikla.

Šiame projekte bendradarbiaus penkios mokyklos iš Lietuvos ir penkios mokyklos iš Didžiosios Britanijos.

AlytusExeter
Senamiesčio pradinė mokyklaClyst Heath Primary School
„Sakalėlio“ pradinė mokyklaAlphington Primary School
„Vilties“ mokykla-darželisPinhoe CE Primary School
„Drevinuko“mokykla-darželisThe Topsham School
Šaltinių pagrindinė mokyklaBishopsteignton Primary School

Projekto tikslas — ištirti mokyklų vertybes, pagrindines vadovavimo problemas, mokykloje egzistuojančias atskirties problemas ir jų įtaką, skatinti mokyklas, projekto partneres, diskutuoti, mokytis, dalintis gerąją patirtimi ir praktika tarpusavyje. Įgyvendinant projektą vyks seminarai ir mokymai ugdantys lyderystę, susitikimai. Bus vykdoma gerosios patirties sklaida, sukurta projekto idėją reprezentuojanti vaizdo medžiaga.

Į Alytų atvyko devyni Ekseterio delegacijos atstovai. Alytaus miesto savivaldybėje juos priėmė Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Jis pasidžiaugė užsimezgusiu ryšiu ir vykdomu bendradarbiavimu, palinkėjo projekto partneriams „produktyvaus darbo bei stiprinti draugystę be sienų“.

Per keletą dienų delegacija apsilankė visose projekte dalyvaujančiose Alytaus miesto mokyklose, dalyvavo edukacinėje programoje Alytaus kraštotyros muziejuje, vyko į edukacinę išvyką į Druskininkus. Atsisveikinant buvo smagu matyti, kad draugystės tiltai jau nutiesti, belieka tik bendrauti ir mokytis.

Keisti dydį-+=