3c ir 1a klasės senamiestukai įgyvendino projektą „Poezijos takučiu su A. Matučiu“. Trečiokai domėjosi poeto eilėraščiais, grožėjosi jų kuriamais vaizdais, atliko įvairias kūrybines užduotis, pirmokai keliavo į A. Matučio memorialinį muziejų, susipažino su poeto gyvenimu ir kūryba. Vėliau mokiniai susitiko bendroje veikloje, skirtoje poeto A. Matučio ir Lietuvos gimtadieniams paminėti „Tau, vaikuti, dovanoju žodį šimtaaidį“. Globojami vyresniųjų mažieji draugai kartu dalinosi mintimis, tikrindamiesi žinias viktorinoje „Ką žinau apie Anzelmą Matutį?“, deklamavo eilėraščius ir pasveikino Lietuvą, išrinkdami iš poeto eilėraščių žodžius apie Lietuvą ir jais papuošdami skaičių 106.

Keisti dydį-+=