4c klasės mokiniai visą pusmetį dalyvavo eTwinning internetinėje platformoje literatūriniame projekte ,,Anzelmui Matučiui – 100“, kurio tikslas buvo kurti patrauklų, informatyvų, interaktyvų, edukacinį vaikų literatūros autoriaus Anzelmo Matučio kūrybos pažinimą. Į Anzelmo Matučio 100-ojo gimtadienio minėjimų ciklą projektas įtraukė Lietuvos ir užsienio lietuvių ugdymo įstaigas. Atlikdami įvairias veiklas mokiniai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, stiprino skaitymo, rašymo gebėjimus, ugdėsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.