4c klasės mokiniai visą pusmetį dalyvavo eTwinning internetinėje platformoje literatūriniame projekte ,,Anzelmui Matučiui – 100“, kurio tikslas buvo kurti patrauklų, informatyvų, interaktyvų, edukacinį vaikų literatūros autoriaus Anzelmo Matučio kūrybos pažinimą. Į Anzelmo Matučio 100-ojo gimtadienio minėjimų ciklą projektas įtraukė Lietuvos ir užsienio lietuvių ugdymo įstaigas. Atlikdami įvairias veiklas mokiniai plėtojo savo kūrybines, pažintines galias, stiprino skaitymo, rašymo gebėjimus, ugdėsi gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Keisti dydį-+=