Visą savaitę keturios mokyklos mokytojos lankėsi Portugalijos Batalha miesto Agrupamento de escolas mokyklose pagal Erasmus+ KA2 projektą „STEAM educations: Advancing Learning thruogh Innovation and Collaboration“ ir susitiko su projekto partneriais iš Maltos, Airijos ir Lenkijos. Bendradarbiaujant ir stebint ugdymo veiklas buvo dalinamasi patirtimis STEAM mokslų srityje.

Mokyklos komanda aplankė Aveiro universitetui priklausantį STEAM centrą, kuriame yra 15 skirtingų erdvių: laboratorijų, matematikos, robotikos, mokslo bei erdvių, skirtų įvairių projektinių darbų parodoms organizuoti. Projekto dalyviai tyrinėjo STEAM ugdymo sritis ir aktyviai įsitraukė į praktines veiklas.  Teko naudoti judesio sustabdymo animaciją „Stop Motion“, atlikti interaktyvias matematines užduotis, priimti elektros iššūkius jungiant elektros grandines, tyrinėti, programuoti su mikrobitais. Projektinė veikla „Field Trip“ kėlė nemažus iššūkius atliekant tiriamąsias, mokslo ir fizinio aktyvumo integruotas užduotis, gilinantis į robotikos pasaulį, jo  pritaikymą švietime.  Stebint mokslo ir meninės raiškos veiklas, kilo idėjų ir pasiūlymų mūsų mokyklos pedagogams.

Džiugina naujos patirtys, įgytos žinios, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų šalių pedagogais motyvuoja veikti.

Keisti dydį-+=