2024 m. vasario 8 d. Alytaus miesto savivaldybės vadovams ir švietimo bendruomenei pristatyta Tūkstantmečio mokyklų programa – į šios programos II etapo srautą kartu su  Alytaus Putinų ir Jotvingių gimnazijomis, Likiškėlių ir „Volungės“ progimnazijomis pateko ir Senamiesčio pradinė mokykla. Šioms mokykloms bus skirta daugiau nei 2,5 mln. Eur. Didžioji šios sumos dalis – 70 proc. bus skirta mokyklų infrastruktūrai atnaujinti, o likusioji – mokytojų kvalifikacijai kelti.
Susirinkusiuosius į renginį pasveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė, Tūkstantmečio mokyklų programos tikslus ir jos turinį pristatė „Tūkstantmečio mokyklų“ įtraukiojo ugdymo srities ekspertė Lina Garbenčiūtė. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kuckailienė kalbėjo apie Alytaus miesto savivaldybės pažangos planą. Tūkstantmečio mokyklų programos vizija yra susijusi su tuo, jog kiekvienas Lietuvos vaikas turi mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje, o jos tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje.
Įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą Alytaus mieste bus siekiama sumažinti mokinių mokymosi pasiekimų atotrūkį, sudarant lygiavertes ugdymosi sąlygas. Planuojama mokyklų erdves pritaikyti pagal universalaus dizaino principus, jose įkurti ramybės kampelius, sensorinius kambarius. Dviejų įstaigų pirmuose aukštuose užtikrinti fizinį prieinamumą į kabinetus ir kitą edukacinę aplinką. Mokyklose taip pat ketinama atnaujinti 4 švietimo pagalbos specialistų kabinetus, įsigyti universalaus dizaino principus atitinkančią įrangą, baldus, įrengti ar renovuoti 2 vidinius kiemelius, 4 renginių sales, menų studiją. Tikimasi, kad įgyvendinus „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, patobulės pedagoginių darbuotojų kultūrinio ugdymo profesinė kompetencija, sustiprės mokytojų, mokyklų tarpinstitucinis bendradarbiavimas, išaugs neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių skaičius, pagerės socialinė ir emocinė mokinių savijauta, patobulės kultūrinė mokinių kompetencija.
Alytaus miesto savivaldybės informacija
Keisti dydį-+=