2022 m. liepos 1 dieną mokykloje baigiamas įgyvendinti sporto projektas  „Fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtra Senamiesčio pradinėje mokykloje“.  Projekto vykdymo laikotarpiu  mokyklos formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos buvo papildytos fizinį aktyvumą skatinančiais įdomiais sportiniais renginiais, akcijomis. Iniciatyvose „30 minučių taisyklė“ „Ilgoji pertrauka lauke“ dalyvavo 92% mokyklos mokinių.

Mokyklos aikštyne įrengtoje lauko žaidimų aikštelėje pertraukų metu, po pamokų pailgintų dienos grupių metu, laisvalaikį leido mokyklos mokiniai. Dauguma projekto veiklų buvo organizuojamos gryname ore: lauko žaidimų aikštelėje, mokyklos aplinkoje, pasinaudota projekto partnerės Alytaus Adolfo-Ramanausko Vanago gimnazijos aikštynu. Organizuojant aktyvias fizines veiklas po pamokų padėjo Alytaus Adolfo-Ramanausko Vanago gimnazistai–savanoriai. Siekiant stiprinti mokinių aktyvumą, sudaryti didesnes galimybes visiems mokinimas dalyvauti veiklose Covid-19 pandemijos laikotarpiu, pasikartojančios veiklos buvo organizuojamos visos dienos eigoje nuo ryto iki dienos pabaigos. Po pietų vykstančiose pailgintų dienos grupių veikloje savanorės-gimnazijos mokinės padėjo grupių auklėtojoms organizuoti aktyvias veiklas žaidimų aikštelėje, įgyvendinti numatytas akcijas, iššūkius. Grupių veikloje fizinis mokinių aktyvumas ir motyvacija buvo stiprinama įveikiant „Dienos iššūkį“, stebint ir fiksuojant savo veiklą parengtoje formoje „Judėk ir sukaupk 100 minučių aktyvios fizinės veiklos“, organizuojama veikla „30 minučių taisyklė“.

Sėkmingai pavyko organizuoti  trenerių –  savanorių vedamas fizinio aktyvumo veiklas „Aš judu, judėk ir tu“. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu pravesti 32 susitikimai – užsiėmimai motyvavo vaikus aktyviai judėti, susipažinti ir išbandyti skirtingas sporto rūšis, formavo aktyvaus judėjimo nuostatas, rodė teigiamą pavyzdį. Trenerių organizuotose veiklose dalyvavo 89% visų mokyklos mokinių. Po įvykusių sporto šakų pristatymų, 3,4% padaugėjo mokyklos mokinių lankančių neformaliojo švietimo sportines veiklas Alytaus mieste.

Siekiant stiprinti bendruomeniškumą ir kurti mokinių aktyvumui palankią aplinką, daug dėmesio buvo skiriama mokinių artimiausios aplinkos – šeimos aktyvumo stiprinimui. Buvo suorganizuotos visų klasių bendruomenių sportinės veiklos „Sportuojame drauge – aš ir mano šeima“. Mokinių tėvai noriai įsitraukė į bendras veiklas, sportinių iššūkių dienas karantino ir nuotolinio ugdymo laikotarpiu, taip savo pavyzdžiu paskatindami  vaikus judėti.

Gegužės mėnesį visa mokyklos bendruomenė dalyvavo 48 tarptautiniame sportinio ėjimo festivalyje „Alytus 2022“ ir įveikė 1 kilometro atstumą.

Mokyklos pedagogų bendruomenė į projekto veiklą įtraukė Alytaus miesto pradinių klasių mokinius, organizavo miesto „Mažąją spartakiadą 2022“.

Projektas baigiasi, bet sukurtos naujos tradicijos, įdomios fizinės veiklos bus tęsiamos toliau. Senamiestukai bus ugdomi aktyvūs ir sportiški.

Keisti dydį-+=