2024 m. gegužės 8 d. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje įvyko švietimo įstaigų projektinio darbo specialistų gerosios patirties sklaidos renginys „Raktai į sėkmingą projektinę veiklą“. Susirinkusiems dalyviams mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir Erasmus projekto „Visi mes turime galių“ koordinatorė Toma Štreimikienė papasakojo apie mokykloje vykdomą tarptautinę projektinę veiklą, pasidalino sėkmės receptais ir pristatė  vykdomo tarptautinio projekto „Visi mes turime galių“ tarpinį rezultatą – parengtą universalaus dizaino mokymuisi modelį, kurį šiuo metu išbando projekte dalyvaujantys mokyklos mokytojai. Projektinio darbo specialistė Ieva Radzvilienė, dirbanti Panemunės progimnazijoje bei lopšeliuose-darželiuose: „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Vyturėlis“, „Putinėlis“, pristatė savo projektinio darbo patirtį, kylančius iššūkius ir pateikė keletą receptų, kurie šiuos iššūkius padeda įveikti. Dzūkijos mokyklos atstovė Jolanta Makutienė pasidalino patirtimi, susijusia su Interreg programos projektų rengimu ir įgyvendinimu.

Patirtimi dalinęsi dalyviai teigė, kad labai svarbu tarptautinių projektų paraiškas susieti su mokyklų tobulinimo prioritetais, o numatytas projekto priemones susieti su mokyklos ugdymo ar veiklos planuose numatytomis veiklomis – tokiu atveju vykdomi tarptautiniai projektai padeda įgyvendinti mokyklos strateginius tikslus ir prisideda prie ugdymo kokybės tobulinimo.

Gerosios patirties sklaidos renginį apibendrino Alytaus miesto administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Veronika Juknevičienė, pasidalindama savo projektinio darbo patirtimi ir patarimais, kaip sėkmingai valdyti tarptautinius projektus.  Tikimės, kad šis pirmasis Alytaus mieste įvykęs projektinio darbo specialistų susitikimas yra graži pradžia produktyviai projektinio darbo partnerystei Alytaus mieste.

Keisti dydį-+=