Rugsėjo 20–21 dienomis Alytuje vyko projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ dalyvių susitikimas, kuriame dalyvavo 5 atstovai iš Gižycko ir 16 – iš Alytaus miesto. Susitikimo metu buvo akcentuota institucijų, teikiančių pagalbą tiek vaikams, tiek šeimoms, patiriančioms socialinę atskirtį, bendradarbiavimo svarba bei tose įstaigose dirbančių specialistų kompetencijos, išnagrinėtos galimybės platesniam instituciniam bendradarbiavimui. Aptarti efektyvesnės paramos vaikams ir jų šeimoms teikimo būdai, kalbėta apie vaikų ir jaunimo socialinės-edukacinės įtraukties metodikos rengimo aspektus.  Dalyviai lankėsi Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, VŠĮ Alytaus socialinių paslaugų centre, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centre „GALI“ ir Alytaus SOS vaikų kaimų dienos centre Parama šeimai, kur plačiau susipažino su įstaigų teikiama pagalba vaikui ir jo šeimai. Dar šiais metais numatyti bendri pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų mokymai.

Keisti dydį-+=