2022 m. rugsėjo 26 dieną Dzūkijos mokykloje įvyko baigiamoji Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos projekto „Collaboration – creating innovative and healthy environment“ („Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“) konferencija. Projektą įgyvendino Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, Gižycko pavietas ir Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinė mokykla. Konferenciją atidarė ir susirinkusius dalyvius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Ji pasidžiaugė Alytaus miesto savivaldybės ir Gižycko pavieto sėkmingu bendradarbiavimu. Mero pavaduotoja kalbėjo, jog Gižycko pavietas yra vienas iš patikimiausių ir geriausių partnerių. Kartu įgyvendinami projektai yra labai turiningi, reikšmingi Alytaus miesto ir Gižycko bendruomenėms. Jurgita Šukevičienė teigė, kad vizualiai matomi projekto rezultatai yra svarbūs ir labai reikalingi, nes pagalba ir parama socialiai pažeidžiamiems asmenims yra šio laikmečio aktualija. Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, sveikindama konferencijos dalyvius, pasidžiaugė bendradarbiavimo sėkmėmis, įdiegtomis naudingomis inovacijomis, priminė, jog projekto idėja gimė Dzūkijos mokykloje susitikimo su partneriais metu.

Konferencijoje buvo apžvelgtos ir pristatytos projekto metu įgyvendintos veiklos,  kurios buvo nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui, siekiant sumažinti ir sušvelninti pandemijų padarinius, gerinti švietimo sąlygas, mažinti socialinę atskirtį. Alytaus miesto savivaldybės finansų ir investicijų skyriaus specialistė Kristina Kamičaitytė kalbėjo apie projekto biudžetą, paminėjo, jog projekto įgyvendinimui buvo skirtas beveik milijonas eurų. Ji pasidžiaugė, kad vienas iš projekto labai ryškių rezultatų – Alytaus jaunimo parke įrengta vaikų ir jaunimo ugdymo erdvė. Šioje erdvėje galimybes organizuoti aktyvias, motyvuojančias ugdomąsias veiklas turės visos Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Erdvės-aikštelės pritaikymas buvo sėkmingai išbandytas bendrose tarptautinėse veiklose 2022 birželio 6 dieną dalyvaujant Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Senamiesčio pradinės ir Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos mokinių komandoms.

Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Aneta Cieslik pasidalino mokyklos komandos veiklomis, kalbėjo apie bendruose mokymuose ir susitikimuose vykusią nuotolinio ugdymo patirčių refleksiją, įžvalgas. Ji pasidžiaugė, jog susitikimų tarp Alytaus ir Gižycko institucijų atstovų, specialistų, mokytojų mokymų metu buvo sukurtas, išleistas informacinis leidinys tėvams. Pranešėja konferencijos dalyviams pristatė ryškų projekto indėlį į Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos fizinės aplinkos gerinimą – įrengtas naujas, šiuolaikiškas patalpas, kuriose įsikūrė dvi ikimokyklinio ugdymo grupės.

Alytaus Dzūkijos mokyklos pavaduotoja Jolanta Savukynienė pranešime aptarė projekto ekspertų grupės parengtą socialinės-edukacinės metodologijos leidinį pedagogams, kuris padės sėkmingai įgyvendinti integruotas veiklas, sukurti geresnes nuotolinio ir kontaktinio mokymosi galimybes socialiai pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui bei sustiprins mokytojų kompetencijas. Lietuvių ir lenkų kalbomis parengtame leidinyje pedagogams, pagalbos specialistams pateikiami veiklų, įvairių renginių ir pamokų planai, pristatomos pagalbos mokiniams, jų šeimoms organizavimo formos, patirtys.

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Violeta Mikalauskienė apžvelgė mokyklos komandos projekte nueitą kelią: priemonės – patirtys –pagalba ir parama.  Ji kalbėjo apie mokyklos pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų kompetencijų stiprėjimą dalinantis sėkmėmis, patirtimis su projekto partneriais. Socialinė pedagogė Inga Albutavičienė konferencijos dalyviams pristatė informacinį leidinį-lankstinuką tėvams, kalbėjo, kad leidinio tikslas – šviesti bei informuoti. Lankstinuke pateikiami patarimai ir konkretūs žingsniai, kaip patiems tėvams reaguoti iškilus problemoms, padėti vaikui, kada ir kur reikėtų kreiptis pagalbos. Lankstinukas tėvams pasieks visą Alytaus miesto švietimo bendruomenę.

Apibendrinat pasiektus projekto rezultatus ir konferencijos pranešimus nutarta tęsti bei stiprinti pradėtas bendradarbiavimo veiklas – Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, Alytaus  Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė, Gižycko pavieto Bistry Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos direktorė Eva Andrzejevska pasirašė tolesnio bendradarbiavimo sutartį.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio  turinį atsako Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Keisti dydį-+=