Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa, grupės ugdymosi tikslai (socialinė ir kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas).

Grupės veikla yra vientisas procesas. Ji neskaidoma į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.

Grupės ugdomosios veiklos trukmė 6 valandos per dieną.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 5 – 6 metų vaikai.

Priešmokyklinio ugdymo grupė prie pradinių klasių nejungiama.

Numatomas ugdomosios veiklos laikotarpis – 160 dienų.

Nustačius, kad priešmokyklinio ugdymo grupės vaikui reikalinga logopedo pagalba, sudaroma galimybė lankyti logopedines pratybas.

Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos kryptys

Komunikacinė veikla (gimtoji kalba, bendravimas)

Meninė veikla (dailė, muzika, teatras, šokis)

Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai)

Kūno kultūra ir sveikata

Darbo veikla (žaidimai ir darbo pradmenys)