Mokiniai į mokyklą priimami pagal  Mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos  aprašo  nuostatas

2024—2025 mokslo metams bus naujai komplektuojamos trys pirmos klasės, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Būsimų priešmokyklinukų pirmasis susitikimas su grupės mokytoja vyks birželio 5 d. 9.00-11.00 val. 

Priimtų į pirmas klases mokinių tėvų (globėjų) susirinkimas vyks 2024 m. birželio 10 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje. Prašome dalyvauti.

Būsimų pirmokų pirmasis susitikimas su klasės mokytoja vyks birželio 11 d. 9.00-11.00 val. 

Prašymai į 1-4 klases priimami iki 2024 m. gegužės 31 d. Priėmimo komisija dirbs 2024 m. birželio 3-5 d. Asmenys, pateikę prašymus dėl priėmimo mokytis, apie vaiko patekimą/ nepatekimą į mokyklą bus informuoti iki 2024 m. birželio 4 d.

Keisti dydį-+=