Mokiniai į mokyklą priimami pagal  Mokyklos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos ir mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos  aprašo  nuostatas

2024—2025 mokslo metams bus naujai komplektuojamos trys pirmos klasės, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Prašymus nuo 2024 m. sausio 2 d. galite pateikti atvykę į mokyklą ar el. paštu mokykla@senamiestukas.lt. Prie prašymo būtina pridėti vaiko asmens dokumento kopiją.

Prašymai į priešmokyklinę ugdymo grupę priimami iki 2024 m. balandžio 30 d. Priėmimo komisija dirbs gegužės 2-6 d.   Asmenys, pateikę prašymus dėl priėmimo mokytis, apie vaiko patekimą/ nepatekimą į priešmokyklinę ugdymo grupę mokyklą bus informuoti iki 2024 m. gegužės 6 d.

Prašymai į 1-4 klases priimami iki 2024 m. gegužės 31 d. Priėmimo komisija dirbs 2024 m. birželio 3-5 d. Asmenys, pateikę prašymus dėl priėmimo mokytis, apie vaiko patekimą/ nepatekimą į mokyklą bus informuoti iki 2024 m. birželio 4 d.

Keisti dydį-+=