Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 2021-2022 m. m. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų ugdymo planas

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

Antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 10 d.

Mokslo metų trukmė 1–4 klasių mokiniams 35 savaitės.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiasi birželio 10 d.

Atostogos 2021–2022 mokslo metais

AtostogosPrasidedaBaigiasiPamokos prasideda
Rudens atostogoslapkričio 3 d.lapkričio 9 d.lapkričio 10 d.
Žiemos (Kalėdų)gruodžio 27 d.sausio 7 d.sausio 10 d.
Žiemosvasario 14 d.vasario 18 d.vasario 21 d.
Pavasario (Velykų)balandžio 19 d.balandžio 22 d.balandžio 25 d.
Vasaros atostogosbirželio 11 d.rugpjūčio 31 d.rugsėjo 1 d.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, mokiniai gali neiti į mokyklą, šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

Nustatyta, kad oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo vėsesnėse mokyklos aplinkose, į mokyklą gali neiti visų klasių mokiniai. Mokiniams, kurie tą dieną į mokyklą ateina, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu.

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą.

Mokiniams skiriamos rudens, kalėdinės, velykinės ir papildomos atostogos.

Mokinių mokymosi krūvis

Pirmų klasių mokiniams vadovėlių nešiotis nerekomenduojama.

2 klasių mokiniams gali būti skiriamos iki 30 minučių trukmės namų darbų užduotys lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų.

3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau 1 val. per dieną.

Atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.

Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.

Kontroliniai darbai sudaromi ir vedami mokytojų iniciatyva. Jų paskirtis – pasitikrinti savo darbo rezultatus, išsiaiškinti pasiekimus bei trūkumus.

Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę

Aprūpinimas vadovėliais

Visi mokyklos mokiniai bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais aprūpinami nemokamai.

Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams, pirmąją mokslo metų dieną.

Vadovėlius mokiniai grąžina klasės mokytojai paskutinę mokslo metų dieną.

Išvykstantys iš mokyklos mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojai.

Mokiniai privalo atlyginti žalą (pametę ar sugadinę vadovėlį) – nupirkti naują vadovėlį.

Pratybomis ir individualiomis mokymo priemonėmis mokinius aprūpina jų tėvai (globėjai).