Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 2023-2024 m. m. pradinio ugdymo programų ugdymo planas

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.

Pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

Antras pusmetis: vasario 1 d. – birželio 7 d.

Mokslo metų trukmė 1–4 klasių mokiniams 35 savaitės.

Atostogos 2023–2024 mokslo metais

AtostogosPrasidedaBaigiasiPamokos prasideda
Rudens atostogosspalio 30 d.lapkričio 3 d.lapkričio 6 d.
Žiemos (Kalėdų)gruodžio 27 d.sausio 5 d.sausio 8 d.
Žiemosvasario 19 d.vasario 23 d.vasario 26 d.
Pavasario (Velykų)balandžio 2 d.balandžio 5 d.balandžio 8 d.
Vasaros atostogosbirželio 10 d.rugpjūčio 31 d.rugsėjo 1 d.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, mokiniai gali neiti į mokyklą, šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

Nustatyta, kad oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo vėsesnėse mokyklos aplinkose, į mokyklą gali neiti visų klasių mokiniai. Mokiniams, kurie tą dieną į mokyklą ateina, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu.

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą.

Mokiniams skiriamos rudens, kalėdinės, velykinės ir papildomos atostogos.

Aprūpinimas vadovėliais

Visi mokyklos mokiniai bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais aprūpinami nemokamai.

Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams pirmąją mokslo metų dieną.

Vadovėlius mokiniai grąžina klasės mokytojai paskutinę mokslo metų dieną.

Išvykstantys iš mokyklos mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojai.

Mokiniai privalo atlyginti žalą (pametę ar sugadinę vadovėlį) – nupirkti naują vadovėlį.

Pratybomis ir individualiomis mokymo priemonėmis mokinius aprūpina jų tėvai (globėjai).