Balandžio 15–19 d. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė pagal Erasmus KA1 programos projektą „Visi mes turime galių”, finansuojamą Europos sąjungos lėšomis, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Portugalijoje „Tools for Change Management”. Kursus organizavo pedagogų kvalifikacijos centras Almadaforma bendradarbiaudamas su Eekhout akademija.

Pokyčių valdymo mokymuose mokyklos vadovai tobulino pokyčių valdymo kompetenciją: aiškinosi šiuolaikinių pokyčių prigimtį ir jų diegimo kontekstą bei pokyčių santykį su lyderyste, mokėsi analizuoti ir įvertinti pokyčio diegimo poreikį, mastą, kliūtis ir galimybes bei kaip panaudoti šią informaciją rengiant pokyčio diegimo planą. Praktinių užsiėmimų metu susipažino su vertingais pokyčių valdymo įrankiais, mokėsi įvertinti mokyklos pasiruošimą pokyčiui, analizavo pasipriešinimo pokyčiui priežastis ir jų įveikimo būdus, rengė pokyčio valdymo komunikacijos plano projektą, panaudojant lyderystės potencialą atskirose pokyčio diegimo proceso fazėse. Ypač vertingi buvo apsilankymai Portugalijos Almados miesto Boa Âgua ir Carlos Cargate mokyklose, pritaikant metodą „Dėkingu žvilgsniu po mokyklą“. Šių įstaigų vadovai ne tik pristatė Portugalijos švietimo sistemą, bet ir pasidalino pokyčio valdymo strategijomis, kurios sėkmingai padėjo įdiegti pokyčius, susijusius su ugdymo kaita, pereinat prie kompetencijomis grįsto ugdymo ir įtraukiojo ugdymo užtikrinimo. Kursų pabaigoje mokyklos vadovai parengė ir pristatė praktinį darbą „Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos pokytis – universalus dizainas mokymuisi“.

Kursų medžiaga patvirtina, kad norint sėkmingai įgyvendinti pokyčius mokykloje, itin svarbus tampa vadovo vaidmuo, jo asmeninės kompetencijos, vidinė komunikacija, pokyčio įgyvendinimo nuoseklumas, darbuotojų tikslų ir interesų suderinimas su mokyklos siekiais, atsakomybės pasidalinimas, gebėjimas pasidžiaugti mažomis pergalėmis ir aiški komunikacija visoms suinteresuotoms šalims apie tai, kokie nauji aspektai mokykloje yra įvedami, kokių veiklų atsisakoma ir kas bus tęsiama toliau.

 

 

Keisti dydį-+=