Paskutinėmis lapkričio dienomis mokyklos pedagogų komanda vyko į Estiją susipažinti su Talino Paaskula mokyklos veikla, patirtimis siekiant gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, patirtinio ugdymo organizavimo kryptimis. Vizitas buvo organizuojamas įgyvendinat Nordplus Junior programos projektą „On Our Way to Creative and Project-Based Learning.  Veiklų stebėsenos, susitikimų su Talino mokyklos direktore Leena Saag, mokyklos pedagogais metu buvo aptariama Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai bei skirtumai, kalbama apie kolegų praktikas, veikos būdus siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  Paaskula mokykloje stebėtose veiklose, pamokose susipažinome su mokykloje taikoma socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa VEPA, mokinių pasiekimų vertinimo ir  fiksavimo būdais. Diskusijų metu aptarėme mokinių šeimų įsitraukimą į ugdymo  veiklas, lankantis neformaliojo švietimo veiklose sudomino ir suintrigavo mokyklos sprendimas mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo  ugdymui skirti ilgąją pertrauką tarp pamokų 2-4 klasėse.  Mokyklos komandos pasivežtos įžvalgos ir mokytojų bendradarbiavimo veikla sudarys galimybes pritaikyti gerąsias kolegų patirtis siekiant suasmeninti kiekvieno vaiko mokymąsi, tobulinti neformaliojo švietimo organizavimą.

Keisti dydį-+=