Lapkričio 7 – 11 dienomis įgyvendinant Erasmus+ KA 1 projektą „Pasaulis – mano klasė“  mūsų mokyklos komanda išvyko į Islandiją.  Mokytojos Toma Štreimikienė, Asta Gudaitienė ir Laima Kuncevičienė lankėsi Saemundarskoli mokykloje. Jos džiaugėsi galėjusios  lankytis mokykloje, susipažinti su aplinka, ugdymo erdvėmis, stebėti anglų kalbos pamoką, matematikos, dailės ir technologijų pamokas.   Susitikimų metu su mokyklos bendruomene įdomu buvo išgirsti mokytojų ir vadovų atsakymus į klausimus apie kontekstinio ugdymosi organizavimą, suprasti Lietuvos ir Islandijos švietimo sistemų panašumus ir skirtumus. Lankantis ugdomosiose veiklose, stebint aplinkas buvo renkamos idėjos savo veiklos tobulinimui. Atmintyje ilgam išliks mokyklos jaukumas, ramumas ir modernumas,  bei mokytojų – kūrybiškumas, atvirumas ir nuoširdumas. Sužavėjo Saemundarskoli mokyklos direktorės svetingumas ir atvirumas. Tai, kas buvo nauja ir įdomu, mokytojos taikys savo darbe su mokiniais, idėjomis ir įspūdžiais pasidalins su kolegėmis.

Keisti dydį-+=