Erasmus+ KA122SCH programos projekto „Visi mes turime galių“ veiklos lapkričio mėnesį Senamiesčio pradinės mokyklos komandą delegavo į Lenkiją. Trumpalaikis darbo stebėjimo vizitas Balstogės 47-ojoje Jano Klemenso Branickego mokykloje buvo skirtas susipažinti su ugdymo aplinkomis ir metodais, pedagogų patirtimi teikiant pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Pirmoji diena buvo skirta susipažinti su mokyklos kontekstu, ugdymo pagalbos planavimu ir žmogiškųjų išteklių vadyba, pokyčių valdymu. Susitikime su mokyklos  direktore Jolanta Emiljancik ir direktoriaus pavaduotoja Beata Krzeminska buvo kalbama apie mokyklos sėkmingas patirtis įgyvendinat įtraukiojo ugdymo principus, aptarti kylantys iššūkiai. Diskusijos metu mokyklos vadovės pristatė mokyklos strategiją įveikiant kylančius iššūkius: mokinių skaičiaus mažėjimą, įvairių tautybių mokinių ugdymą ir integraciją.

Buvo stebimos praktiniai pagalbos specialistų užsiėmimai su mokiniais, kurių metu kartu su vaikais taikomas priemones, metodus  išbandė ir mūsų mokyklos komanda. Lenkijoje logopedo ir specialiojo pedagogo veiklos vadinamos pedagogine terapija. Šie pedagogai dirba su vaikais individualiai ir grupėse taikydami daug vaizdinės medžiagos, žaidybines užduotis, skiria praktines veiklas stiprinančias smulkiąją motoriką. Bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius bei tarpusavio santykių gerinimo veiklas veda pedagogas – socialinis terapeutas. Vizito metu buvo stebėtos kolektyvui formuoti, ugdyti pagalbą ir pagarbą vienas kitam veiklos  pirmoje klasėje, o septintoje klasėje veiklos buvo skirtos ugdyti atjautą, gebėjimus priimti kitokį, pamatyti pozityvius asmenybės bruožus.

Pamokų stebėsenos metu, lankantis lenkų kalbos, gamtos, anglų kalbos, fizikos, informatikos pamokose buvo stebima pedagogų taikomi metodai įvairių mokinių poreikiams tenkinti, mokytojo padėjėjų veikla.

Apibendrindama vizito patirtis mokyklos komanda įžvelgė daug panašių metodų Lenkijos mokyklos pagalbos specialistų veikloje ir mūsų mokyklos švietimo pagalbos specialistų darbe. Daugiau skirtumų buvo pastebėta pamokose. Darbo stebėjimo vizito metu kilusios idėjos, įgautos patirtys, pastebėti kompetencijų ugdymo metodai bus pristatyti mūsų mokyklos pedagogams ir taikomi veiklose.

Keisti dydį-+=