Spalio 22. d. mokyklos komanda dalyvavo pirmajame Nacionalinės švietimo agentūros renginyje „Pasiruošimas mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimui“, kuris buvo skirtas atrinktoms tyrimui mokykloms.  Šiame tyrime dalyvaujanti mokyklos mokytojų komanda analizuos kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaups informaciją tolesniam atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.

Keisti dydį-+=