Pailgintos dienos grupės veiklos paskirtis – teikti mokinių priežiūros ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas po pamokų, užtikrinti mokinių saugumą, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis.

Pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Prašymas lankyti pailgintos dienos grupę ir sutartis