Pailgintos dienos grupės veiklos paskirtis – teikti mokinių priežiūros ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas po pamokų, užtikrinti mokinių saugumą, suteikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis.

Pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Keisti dydį-+=