2022-2023 m. m. pradedame kartu su  Tallinna Pääsküla Kool – įgyvendindami NordPLus projektą dalinsimės kontekstinio ugdymo, kūrybinės inžinerijos ir projektinės veiklos patirtimis – gera tobulėti kartu!
#NordplusJunior #OnOurWayToCreativeAndProjectBasedLearning

Paskutinėmis lapkričio dienomis mokyklos pedagogų komanda vyko į Estiją susipažinti su Talino Paaskula mokyklos veikla, patirtimis siekiant gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, patirtinio ugdymo organizavimo kryptimis. Vizitas buvo organizuojamas įgyvendinat Nordplus Junior programos projektą „On Our Way to Creative and Project-Based Learning. Veiklų stebėsenos, susitikimų su Talino mokyklos direktore Leena Saag, mokyklos pedagogais metu buvo aptariama Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai bei skirtumai, kalbama apie kolegų praktikas, veikos būdus siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Paaskula mokykloje stebėtose veiklose, pamokose susipažinome su mokykloje taikoma socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa VEPA, mokinių pasiekimų vertinimo ir fiksavimo būdais. Diskusijų metu aptarėme mokinių šeimų įsitraukimą į ugdymo veiklas, lankantis neformaliojo švietimo veiklose sudomino ir suintrigavo mokyklos sprendimas mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui skirti ilgąją pertrauką tarp pamokų 2-4 klasėse. Mokyklos komandos parsivežtos įžvalgos ir mokytojų bendradarbiavimo veikla sudarys galimybes pritaikyti gerąsias kolegų patirtis siekiant suasmeninti kiekvieno vaiko mokymąsi, tobulinti neformaliojo švietimo organizavimą.

Lapkričio 14 – 18 dienomis Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje lankėsi Talino Paaskula mokyklos mokytojų komanda. Svečių vizitas vyko įgyvendinat Nordplus Junior programos projektą „On Our Way to Creative and Project-Based Learning“, kurio tikslas – gerinti pradinio ugdymo programų įgyvendinimą, mažinant atotrūkį tarp formaliojo ir neformaliojo ugdymo – pasitelkiant užsienio šalių patirtį ir asmeninę praktiką. Susitikimų su Senamiesčio pradinės mokyklos vadovais ir mokytojomis metu kolegės iš Estijos susipažino su mūsų mokyklos kontekstinio–patirtinio ugdymo kryptimis, Kūrybinio mąstymo ir inžinerinio ugdymo programa įgyvendinama mokinių projektinėse veiklose, aktyvios mokyklos veiklomis vykdant 3Q programą.

Vizito metu įvairiose klasėse stebėtose pamokose ir veiklose mokykloje, Alytaus miesto kraštotyros muziejuje, bei mokyklos mokinių aktyvo susirinkime svečiai pastebėjo mūsų mokinių smalsumą, ugdomą saviraišką, kūrybiškumą.

Keisti dydį-+=