Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokyklos meninio ugdymo mokytoją metodininkę Aušrą Pajedaitę-Jarmalavičienę, kuriai Tarptautinės mokytojų dienos proga buvo įteikta Alytaus miesto metų mokytojo plunksna ir piniginė premija.

Mero padėkos už atsakingą ir krupštų darbą buvo įteiktos  anglų kalbos mokytojai metodininkei Agnei Savastei, pradinių klasių mokytojai metodininkei Astai Gudaitienei bei buvusiai mokyklos muzikos mokytojai metodininkei Dalytei Klimaitienei.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštai buvo įteikti priešmokyklinio ugdymo mokytojoms: Ingai Nastulevičienei ir Alai Vološinai, pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Ingai Grefienei. Mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė padėkos raštus už atsakingą darbą NŠA organizuotame „Pasiruošimas mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime“ įteikė direktoriaus pavaduotojai Violetai Mikalauskienei, tikybos mokytojai Agnei Bartkevičienei,  pradinių klasių mokytojoms metodininkėms: Zitai Belevičienei, Laimai Kuncevičienei, Gražinai Zmitrulevičienei.

Keisti dydį-+=