Kovo 30 d. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla organizavo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto Nr. LT-PL-5R-375 „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ mokymus „Socialinės atskirties grėsmę  patiriančių asmenų poreikių identifikavimas“, kuriuose dalyvavo Senamiesčio pradinės, Dzūkijos ir Lenkijos Gyžicko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklų komandos bei Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Kavolynienė.

Teorinėje mokymų sesijos metu Senamiesčio pradinės mokyklos logopedė, specialioji pedagogė Loreta Pileckienė pristatė specialiojo pedagogo veiklos kryptis, identifikuojant mokinių poreikius, pateikė keletą pavyzdžių, kokie metodai taikomi, suteikiant pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams. Dzūkijos mokyklos socialinė pedagogė Jolita Valackienė ir specialioji pedagogė Rūta Ivanauskienė paskaitė pranešimą apie iššūkius organizuojant nuotolinį mokymą ir kaip jie buvo sprendžiami.

Antra mokymų dalis buvo skirta praktinei veiklai „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas ir švietimas“. Mokyklų komandos aptarė informacinio leidinio tėvams ir metodologijos apie socialinę atskirtį patiriančių vaikų ugdymą galimą struktūrą bei turinį.

Keisti dydį-+=