Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V 704-02-0001).

Mokykloje gavus gamtamokslinių ir technologinių mokslų rinkinį buvo įrengta bandymų ir tyrimų klasė. Naujas priemones pirmiausia išbandė mokytojos, mokėsi panaudoti praktiškai, atliko įvairius eksperimentus. Gamtamokslinės priemonės padeda įgyvendinti mokyklos veiklos prioritetus, vykdomas kontekstinis ir patyriminis mokymasis. Patyriminėse veiklose sudaromos galimybes vaikams pažinti, tyrinėti, bandyti ir nebijoti klysti, mokytis kelti hipotezes bei daryti išvadas. Praktinės veiklos ugdo smalsumą, stiprina mokymosi motyvaciją, gilina žinias ir supratimą.

Gamtamokslinių priemonių panaudojimo pavyzdžiai:

Ketvirtokų atradimai;
Magneto savybės;
Trečiokai tyrinėja gintaro savybes;
Kiek sveria mokymosi priemonės?;
Pirmokų tyrimas ,,Stebėk, pažink, saugok”;
Priešmokyklinukų eksperimentai;
Ketvirtokų bandymai;
Ruošiamės rimties eksperimentams;
Mokymai mokytojams — Įveiklinkim gamtos mokslų priemones.

Keisti dydį-+=