Saulius Ivoška – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas, Mokyklos tarybos pirmininkas

Aušra Gudaitienė – mokytojų atstovė, Mokyklos tarybos sekretorė

Daiva Krasauskienė – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Andrius Jučas – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas

Eremita Salickienė – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Ignė Navickienė– mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Loreta Pileckienė– mokytojų atstovė

Sigutė Martinėnienė– mokytojų atstovė

Ala Vološina – mokytojų atstovė

Renata Jančauskienė – mokytojų atstovė

Keisti dydį-+=