Saulius Ivoška – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas, mokyklos tarybos pirmininkas

Auksė Tarvainienė – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja

Aušra Gudaitienė – mokytojų atstovė, mokyklos tarybos sekretorė

Andrius Jučas – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas

Eremita Salickienė – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Ignė Navickienė– mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė

Inga Kazlauskienė – mokytojų atstovė

Sigutė Martinėnienė– mokytojų atstovė

Ala Vološina – mokytojų atstovė

Renata Jančauskienė – mokytojų atstovė