2022 m. gegužės mėnesį Erasmus+ KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė“  veiklos pasiekė Graikiją. Anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytoja Virginija Aleškevičienė lankėsi Graikijos Volos miesto 24-oje pradinėje mokykloje.

Mokytojos  darbo stebėjimo vizito metu domėjosi Graikijos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, susipažino su pagalbos mokiniui sistema. Stebėdamos pamokas ir  mokykloje organizuojamas veiklas diskutavo apie  mokinių kūrybiškumo ir bendradarbiavimo kompetencijų lavinimo metodikas, mokykloje taikomas pasiekimų stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo metodikas.

Darbinių susitikimų su Volos mokyklos kolegomis metu aptarė, kokių rezultatų mokinių kūrybiškumo ugdymo srityje esame pasiekę, įvardino tolesnių veiklų ir bendradarbiavimo lūkesčius. Kaip reikšmingą projektinio darbo rezultatą susitikimų dalyviai akcentavo naujų švietimo srities tendencijų pažinimą, reikalingus ugdymo pokyčius, galimybę keistis gerąja pedagogine patirtimi.

Ši projekto veikla  sudarė galimybes pedagogų kompetencijų plėtotei, bendradarbiauti ir įgyvendinti tarptautinius  integracinius projektus.

Keisti dydį-+=