Lapkričio 3 d. Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla pakvietė priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojus į Erasmus KA1 programos projekto „Pasaulis – mano klasė” veiklas apibendrinančią respublikinę metodinę-praktinę konferenciją, kurios tikslas buvo tobulinti pedagogų kontekstualios ugdymo aplinkos kūrimo ir jai skirtų praktinių metodų pritaikymo profesines kompetencijas.

Į nuotoliniu būdu vykusią konferenciją susirinkusius pedagogus pasveikino Alytaus miesto savivaldybės vicemėrė Jurgita Šukevičienė bei pasidžiaugė, kad tiek Alytaus miesto, tiek kitų miestų mokytojai dalinasi naujomis ugdymo idėjomis, motyvuojančiomis mokinius veikti ir aktyviai įsitraukti į mokymąsi. Pirmoje konferencijos dalyje Kauno Karalienės Mortos mokyklos ugdymo vadovė Lolita Zagurskaitė pristatė kontekstinio ugdymo principus, pradinių klasių mokytoja Kirstina Šatkutė analizavo augimo ir fiksuotos mąstysenos skirtumus, pateikė keletą strategijų, kaip būtų galima stiprinti augimo mąstyseną ugdymo procese. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė nagrinėjo kontekstinio ugdymo sąsajas su universaliu dizainu mokymuisi, pristatė kūrybiškumo ir skaitmeninės kompetencijų ugdymo bei vertinimo patirtį. Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktorė Dalia Dambrauskienė ir pradinių klasių mokytoja Lilija Norutienė atskleidė savo mokyklos savitumą per stimuliuojančią ugdymo aplinką, teminį integruotą mokymą (si) bei demokratinio ugdymo  principus. Pirmąją konferencijos dalį baigė Klaipėdos Vyturio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Viktorija Beriozkinienė bei Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” mokytojos: Angelė Narkunienė, Elena Astrauskienė, Aušra Auškalnienė, pristačiusios patyriminius mokymosi už klasės ribų pavyzdžius.

Antroji konferencijos dalis, susidėjusi iš 2 srautų, buvo skirta metodinės patirties pasidalinimui. Pirmojo srauto stotelėse kontekstinio ugdymo praktinius pavyzdžius pristatė Kauno Karalienės Mortos mokyklos, Druskininkų Leipalingio progimnazijos, VšĮ „Demokratinė mokykla“, Alytaus miesto lopšelio-darželio „Pušynėlis“, darželio-mokyklos „Drevinukas“, Vidzgirio ir Šaltinių progimnazijos mokytojos. Stotelėse mokytojai turėjo galimybę išgirsti mokinių kūrybiškumo ugdymo, patyriminės veiklos, mokinių savivaldumo, charakterio ir vertybių ugdymo praktinių pavyzdžių.

Antrajame praktinių stotelių sraute Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos mokytojai apibendrino ir pristatė 2020–2022 m. vykdyto Erasmus KA1 projekto „Pasaulis ­– mano klasė” metu įgytą ir praktiškai ugdymo procese įgyvendintą kontekstinio ugdymo patirtį. Pateikti metodiniai pavyzdžiai siejosi su mokinių kūrybinio mąstymo ugdymu, vaikų smalsumą ir motyvaciją skatinančiais tyrinėjimais, integraciniais tarpdalykiniais projektais bei teminiu ugdymu, peržengiančiu klasės ribas. Visa tai apima kontekstinio ugdymo paradigmą, kurios esmė – holistinis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą.

Konferencijos metu pristatyta skirtingų mokyklų kontekstinio ugdymo patirtis pagrindė, kad veiklos planavimas, atsižvelgiant į vaikų skirtingus poreikius, ugdomosios veiklos diferencijavimas, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis suteikia galimybę mokiniams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, bet ir suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą,  sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir kurti nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Keisti dydį-+=