Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla skelbia konkursą psichologo ar psichologo asistento pareigybei (0,75 pareigybės) užimti pagal terminuotą darbo sutartį. 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Darbo pobūdis:

• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
• šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• atlieka aktualius mokyklai psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius;
• mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe;
• dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Reikalavimai pretendentams:

• aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei psichologijos bakalauro laipsnis – psichologo asistentui, magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija – psichologui;
• gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
• gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje ( prašymo forma ) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos raštinėje (Birutės g. 26, LT – 62151 Alytus) iki 2022 m. birželio 14 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu  mokykla@senamiestukas.lt  su nuoroda Psichologo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kuris planuojamas 2022 m. birželio 20 d. 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8-679-15521 .