Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigybei užimti.

Pareigybės pavadinimas – pradinio ugdymo mokytojas.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, 20 kontaktinių pamokų, nuo 2023-09-01.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą (pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,71 iki 11,39).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 

  • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka – pradinio ugdymo pedagogika);
  • atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
  • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus ir konstruktyviai spręsti problemas;
  • iniciatyvumas, atsakingumas, korektiškumas;
  • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  • Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos raštinėje (Alytus, Birutės g. 26) iki birželio 16 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos elektroniniu paštu mokykla@senamiestukas.lt su nuoroda „Pradinių klasių mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbis vyks 2023 m. birželio 20 d. 14.00 val. direktoriaus kabinete.

Telefonas pasiteirauti: +370 679 15521 el. p. jolita.petkeviciene@senamiestukas.lt