Šių metų spalio 09-16 dienomis Švedijoje priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ala Vološina ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Svetlana Vološenko dalyvavo tarptautiniuose kursuose pagal Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė”. Šių Stokholme vykusių mokymų idėja – nuolatinis dialogas ir dalijimasis patirtimi tarp dalyvių iš Nyderlandų, Ispanijos, Makedonijos ir Lietuvos apie 21-ojo amžiaus pedagogui būtinas kompetencijas, ugdant mokinių kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
Kaip teigia kursuose dalyvavuvios mokytojos, mokymai suteikė galimybę pasidalinti ne tik asmenine profesine patirtimi, patobulinti anglų kalbos įgūdžius, pažinti tarpkultūrines šalių skirtybes bei panašumus, bet ir reprezentuoti Alytaus Senamiesčio pradinę mokyklą ir čia dirbančius mokytojus, mokinius, kuriančius, pagarba, bendradarbiavimu, kūrybiškumu, atsakomybe ir pasitikėjimu grįstą savitą senamiestukų pasaulį.
Mokytojos iš šios kelionės į mokyklą parsivežė visą kraitį įdomių idėjų, interaktyvių mokymosi užduočių, mokytojų iš Nyderlandų, Makedonijos ir Ispanijos gerosios patirties pavyzdžių bei prisiminimus apie nuostabų savo istorija, architektūra, muziejais Stokholmo miestą.
Keisti dydį-+=