Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo atmintinė

Korupcijos prevencija  korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos  kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

1. Telefonu +370  315  74437, elektroniniu būdu mokyklos elektroninio pašto adresu mokykla@senamiestukas.lt arba pranesimai@senamiestukas.lt, atsiuntus informaciją paštu ar per pasiuntinį (Birutės g. 26, Alytus), tiesiogiai atvykus į mokyklą (Birutės g. 26, Alytus).

2. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Violetai Mikalauskienei, atsakingai už korupcijos prevenciją mokykloje, elektroniniu paštu:  violeta.mikalauskiene@senamiestukas.lt  arba telefonu +370 618 03083;

3. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje – raštu, paliekant pranešimą savivaldybės priimamajame (Rotušės a. 4, LT-62504) arba elektroniniu paštu  korupcijaiNE@alytus.lt;

4. Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius; visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu  pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt paspaudus mygtuką „pranešti“ ir tada pasirinkus kam norima pranešti apie korupciją.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos planas

Keisti dydį-+=