Mokinių žiemos atostogų metu mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Kontekstinio ugdymo principai ir jų taikymas ugdymo procese“, kuri organizuota įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė“, finansuojamą Europos sąjungos lėšomis.

Metodinės dienos pradžioje mokytojos Renata Jančauskienė ir Agnė Savastė pasidalino patirtimi, įgyta Estijos Talino Paaskula  mokykloje veiklos stebėjimo vizito metu, Inga Kazlauskienė ir mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė  aptarė ugdymo turinio planavimo ir veiklos organizavimo principus Ispanijos Barselonos La Acacies mokykloje, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė papasakojo apie Demokratinės mokyklos, Lenkijos Gižycko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės mokyklos veiklos ypatumus. Džiugu, kad tarptautinis bendradarbiavimas sudaro galimybes ne tik susipažinti su skirtingų šalių švietimo sistemomis, bet ir paskatina gerąsias praktikas pritaikyti kasdienėje veikloje.

Antroje metodinės dienos dalyje buvo aptarti kontekstinio ugdymo principai: mokymasis įvairiuose kontekstuose, ugdymo turinio diferencijavimas ir personalizavimas, individualios pažangos stebėsena, tyrinėjimu grįstas mokymasis, kūrybinio mąstymo ugdymas, vertybės ir charakterio ugdymas. Taikyti šiuos principus siekiant kiekvieno mokinio pažangos itin svarbus, nes kontekstinis ugdymas, kurio esmė – visuminis požiūris į pasaulio reiškinius, sąsajos su realiu gyvenimu, dermė tarp teorijos ir praktikos, aktyvus aplinkos pažinimas per diskusijas, klausimų iškėlimą, potyrius ir kūrybą, skirtingų dalykų jungimas į bendrą visumą, teminis mokymasis, sudaro galimybę vaikams ne tik mokytis lyginti, analizuoti, apibendrinti, turėti platesnį požiūrį į reiškinius ir kritiškai mąstyti, suteikia kūrybinę laisvę, puoselėja vaiko unikalumą, bet ir sudaro sąlygas sąmoningai mokytis ir įgyti XXI a. būtinų kompetencijų.

Praktinės veiklos metu priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Ala Vološina ir Inga Nastulevičienė, supažindino su STEAM ugdymo viena iš galimybių – vonios bombų gamyba. Panaudojus visiems įprastus ir žinomus virtuvės produktus: sodą, citrinos rūgštį, eterinį aliejų, krakmolą, druską, galima kartu su mokiniais ne tik pasigaminti įvairiaspalvių, kvapnių vonios bombų, bet ir eksperimentuoti, tyrinėti, išlaisvinti kūrybiškumą ir mokytis iš patirties bei gyvenimiškų situacijų.

Keisti dydį-+=