Siekiant stiprinti mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas dėl įtraukties švietime, mokyklos bibliotekoje įrengtas grožinės literatūros skyrelis „Ypatingas – tu, ypatingas – aš“ . Knygos yra skirtos įvairaus amžiaus skaitytojui: ikimokyklinukui, pradinukui, paaugliui ir suaugusiam. Šios knygos padeda pažinti ypatingus žmones, jų kitoniškumą, elgesį, įvairias negalias, suprasti, kaip jie jaučiasi, ugdo toleranciją, emapatiją, teigiamas nuostatas. Kviečiame visus bendruomenės narius kartu su šio skyrelio knygomis atrasti ypatingų žmonių ypatingą pasaulį. Juk kiekvienas iš mūsų esam kažkuo ypatingi! 

Knygų lentynos „Ypatingas tu – ypatingas aš” knygų sąrašas

Keisti dydį-+=