Įgyvendinant Erasmus KA1 programos projektą „Pasaulis – mano klasė”, finansuojamą ES lėšomis, kovo 7-11 d. mokykloje stažavosi Barselonos Les Acacies mokyklos mokytojų komanda: anglų kalbos mokytojas Ferran Garcia, muzikos mokytojas Raul Fernandez ir priešmokyklinio ugdymo moyktoja Eva Marine. Svečiai domėjosi Lietuvos švietimo sistema, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų ypatumais, pagalbos mokiniui sistema, mokykloje taikoma indivudalios pažangos stebėjimo ir fiksavimo metodika, kontekstinio ugdymo principų taikymu, kūrybiško mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programa, mokykloje taikomomis bendradarbiavimo strategijomis. Svečiai stebėjo pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus,  su lietuviškomis tradicijomis susipažino kartu su senamiestukų bendruomene dalyvaudami edukacijose: „Pasėjau grikį” ir „Dzūkiškų bandų kepimas”. Taip pat ispanai viešėjo Alytaus lopšeliuose-darželiuose: „Pušynėlis” ir „Girinukas”, susipažino  su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema bei užmezgė tolimesnius bendradarbiavimo ryšius.
Apibendrindami patirtį svečiai džiaugėsi stažuote, gyrė mūsų mokyklos mokinių mokymosi motyvaciją, aukštą jų žinių lygį, tarpusavio santykius, mokytojų profesinę kompetecniją ir teigė, kad refleksijos metodus būtinai išbandys sugrįžę į savo mokyklą.
Keisti dydį-+=