Alytaus Jaunimo parke birželio 6 dieną  senamiestukai susitiko su  „Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ partnerių Lenkijos Gyžicko Kunigo kardinolo Stefano Višinskio pagrindinės ir Dzūkijos mokyklų mokiniais.  Susitikimo metu suformuotos tarptautinėse komandos  dalyvavo 10 veiklų, išbandė projekte sukurtas metodikas ir priemonės.  Buvo smagu stebėti, kad  kalbos barjeras nekliudo komandoms įveikti loginio mąstymo, kūrybinių ir sportinių užduočių. Parke skambėjo juokas, palaikymo šūksniai ir  mezgėsi naujos draugystės. Pasibaigus veikloms  projekto ekspertų grupė analizavo parengtų metodikų sėkmes ir tobulintinas sritis. Buvo pasidžiaugta, kad Alytaus Jaunimo parke įrengta vaikų ir jaunimo ugdymo erdvė sudaro galimybes organizuoti aktyvias edukacines, kūrybines veiklas, stiprinti mokinių bendruomeniškumą ir padeda užkirsti kelią socialinei atskirčiai,  bei ją sumažinti.
Keisti dydį-+=