2020-05-28

Atskubėjęs gegužės mėnuo mums vėl padovanojo Mokyklos dieną. Šiai dienai paminėti  mokyklos bendruomenės nariai buvo pakviesti dalyvauti kūrybinių darbų festivalyje ,,Mūsų nuotolinė SPM“. Smagu ir gera buvo sulaukti sveikinimų pasirinkta veikla (sukurtu rašiniu, eilėraščiu, sveikinimu, daina, šokiu, piešiniu, sportine veikla ar kitu kūrybiniu darbeliu). Įdomu, kad mokyklos daina suskambo vaikų piešiniuose.

Džiaugiamės vaikų kūrybingumu sveikinant mokyklą su Mokyklos diena.

2020-05-27

                  Lietuvoje paskelbus karantiną, mūsų mokykloje kaip ir kitose ugdymo įstaigose vyksta nuotolinis mokinių ugdymas. Jo metu taikomi įvairūs  mokymo ir mokymosi būdai. Mokyklos direktorės Jolitos Petkevičienės pamokos suteikė mokytojoms žinių, kaip naudotis virtualia MS Office 365 bendravimo su vaikais platforma, ją pritaikant praktiškai vyksta vaizdo pamokos. Ugdymo procese aktyviai dalyvauja ir mokinių tėveliai. Smagu stebėti mokinių atliekamas praktines užduotis, naudojant turimą vaizduotę ir kūrybiškumą, fizines  veiklas. Mokantis nuotoliniu būdu ugdomas mokinių savarankiškumas, gebėjimas planuoti laiką, formuojami IKT įgūdžiai. Mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Ala Vološina su Alytaus miesto mokytojais dalinosi patirtimi apie nuotolinį ugdymą mūsų mokykloje.

                     Mokinių ir jų tėvelių padėka, noras aplankyti mokyklą – tai mokymosi visiems kartu ir dėmesio kiekvienam vaikui, rezultatas.