j0232107.gif - 14.29 kb

 

                Priešmokyklinis ugdymas

 

 • Grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa,grupės ugdymosi tikslai (socialinė ir kultūrinė vaikų patirtis, jų brandumas).
 • Grupės veikla yra vientisas procesas. Ji neskaidoma į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.

 • Grupės ugdomosios veiklos trukmė 6 valandos per dieną.

 • Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami  5 - 6 metų vaikai.    

 • Priešmokyklinio ugdymo grupė prie pradinių klasių nejungiama.

 • Numatomas ugdomosios veiklos laikotarpis – 160 dienų.

 • Tėvų pageidavimu gali būti skiriamos papildomos 10 dienų atostogos. Mokinių atostogų metu, tėvams pageidaujant, gali būti skiriamos atostogos ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams.

 • Nustačius, kad priešmokyklinio ugdymo grupės vaikui reikalinga logopedo pagalba, sudaroma galimybė lankyti logopedines pratybas.

Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos kryptys

 • Komunikacinė veikla (gimtoji kalba, bendravimas)

 • Meninė veikla (dailė, muzika, teatras, šokis)

 • Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai)

 • Kūno kultūra ir sveikata

 • Darbo veikla (žaidimai ir darbo pradmenys)