20202021 mokslo metais

           turime laisvas vietas 3 klasėse – 5 mokiniams,

                                               4 klasėse – 2 mokiniams.

 

 

 Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu,  mokiniai į mokyklą registruojami elektroninėje mokinių registracijos sistemoje Ugdau Alytiškį. Jeigu sistema neveikia, prašymai priimami mokykloje.

Karantino laikotrapiu, jeigu sistema neveikia arba esate deklaravę gyvenąmąją vietą ne Alytaus mieste, prašymus primti vaikus galite siųsti elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   

Raštinės telefonas 8 315 74437

Daugiau informacijos suteiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. 8 618 03083

 Mokinių tėvai, neturintys galimybių prisijungti prie sistemos, gali kreiptis tiesiogiai į mokyklos raštinę. Bus priimtas ir užregistruotas prašymas elektroninėje sistemoje.

 Prie prašymo reikalingas  vaiko gimimo liudijimas (kopija).

Pirmų klasių mokiniai priimami vadovaujantis saviavldybės numatytais pirmumo prioritetais:

1. Mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantys ir toliau tęsiantys mokymąsi mokykloje,  (pirmoje klasėje) mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę lankę vaikai.

2. Turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

3. Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje negyvenantys mokiniai, kurių seserys ar broliai mokosi mokykloje.

4. Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje negyvenatys mokiniai.

Susidarius situacijai, kai trūksta laisvų vietų, o pretenduojantys asmenys atitinka tuos pačius  priėmimo kriterijus, Mokinių priėmimo komisija atsižvelgia į prašymo pildymo datą.

Prašymų priimti mokytis eiliškumo sąrašas elektroninėje priėmimo sistemoje sudaromas gegužės 4 dieną. 

                 Raštinės darbo laikas               

Dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
IIV 8.0017.00 12.0012.45
V 8.0015.45

 

Prašymo forma į 1–4 klases.

Prašymo forma į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Mokymosi sutarties pavyzdys.

 Mokykloje 1 - 4 klasių mokiniai nešioja uniformas. Informacija apie uniformas puslapyje

Informacija būsimų mokinių tėvams.

   

Mokiniai į mokyklą priimami

  • Tėvams (globėjams ar rūpintojams) pateikus prašymą, sveikatos raidos istoriją, vaiko gimimo liudijimo kopiją. Specialiųjų poreikių vaikai priimami į bendrojo ugdymo klases pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimus.
  • Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys savivaldybės priskirtoje mokyklai teritorijoje, mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę lankę vaikai,  vaikai iš daugiavaikių šeimų, našlaičiai, tėvų invalidų vaikai, vaikai, kurių seserys ir broliai mokosi mokykloje.
  • Kai yra laisvų vietų, vaikai į mokyklą priimami iš viso Alytaus miesto ir rajono.
  • Mokykla su mokinių tėvais pasirašo sutartį dėl vaiko mokymosi pagal pradinio ugdymo arba priešmokyklinio ugdymo programą.
  • Mokiniai, atvykę ar grįžę iš užsienio, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų,priimami mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai patikrinus ir nustačius žinių lygį.

Mokinių perėjimas į kitą mokyklą

  • Mokyklos direktoriui ir mokinio tėvams (globėjams ar rūpintojams) susitarus mokinys gali pereiti į kitą mokyklą.
  • Mokiniui norint pereiti į kitą mokyklą, direktoriui pateikiamas tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymas dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašo; apie mokinio perėjimą į kitą miestą ar rajoną informuojama Alytaus miesto savivaldybė.
  • Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį faktą nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
  • Jeigu mokykla dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, psichologinės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pedagoginės pagalbos tai suderinusi su jo tėvais (globėjais ar rūpintojais), Pedagogine psichologine bei Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.