Mokyklos vadovų darbotvarkė

             

Direktorės Jolitos Petkevičienės  liepos mėnesio darbotvarkė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Mikalauskienė  atostogauja

nuo birželio 22  iki rugpjūčio 17 dienos.