Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ ( projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

         Mokykloje gavus gamtamokslinių ir technologinių mokslų rinkinį  buvo įrengta  bandymų ir tyrimų klasė. Naujas priemones pirmiausia išbandė mokytojos, mokėsi panaudoti praktiškai, atliko įvairius eksperimentus. Gamtamokslinės priemonės padeda įgyvendinti mokyklos veiklos prioritetus, vykdomas kontekstinis ir patyriminis mokymasis. Patyriminėse veiklose sudaromos galimybes vaikams pažinti, tyrinėti, bandyti ir nebijoti klysti, mokytis kelti hipotezes bei daryti išvadas. Praktinės veiklos  ugdo  smalsumą, stiprina mokymosi motyvaciją, gilina žinias ir supratimą. 

 

Gamtamokslinių priemonių panaudojimo pavyzdžiai

Ketvirtokų atradimai 

Magneto savybės 

Trečiokai tyrinėja gintaro savybes

Kiek sveria mokymosi priemonės?

Pirmokų tyrimas „Stebėk, pažink, saugok“

Priešmokyklinukų eksperimentai

Ketvirtokų bandymai

Ruošiamės rimtiems eksperimentams

Mokymai mokytojams - Įveiklinkim lgamtos mokslų priemones