2021 m. birželio 1-2 dienomis Teams aplinkoje vyko Interreg projekto „Bendradarbiavimas - kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ ekspertų grupės susitikimai. Pirmosios dienos metu buvo pristatyta švietimo sistema Lenkijoje, aptarta  psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo tvarka Lenkijoje.  Antrąją dieną  buvo pristatoma Gižycko mokyklos pagalbos specialistų patirtis teikiant švietimo ir socialinę pagalbą mokiniams, jų šeimoms. buvo dalijamasi patirtimi kaip  darbama su socialiai pažeidžiamais vaikais, kaip organizuojamas nuotolinis mokymas Gžycke. 

 

 

Mokykloje pradėtas įgyvendinti Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ Nr. LT-PL-5R-375. Projekto partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla, Lenkijos Gižycko seniūnijos valdyba. Šis projektas yra Alytaus ir Gižycko partnerystės bei produktyvaus bendradarbiavimo tęsinys.

      Projekto tikslas – sukurti daugiau nuotolinio mokymosi galimybių socialiai pažeidžiamiems mokiniams, sustiprinti mokytojų nuotolinio mokymo kompetencijas, suteikti pagalbą vaikams, jų šeimoms Alytuje ir Gižycke. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai tarp Alytaus  ir Gižycko institucijų atstovų,  bendri specialistų, mokytojų mokymai, sukurta socialinė–edukacinė metodika vaikų ir jaunimo integracijai, išleistas vadovas tėvams.  Projekto partneriai gilins dviejų pasienio miestų ir jų institucijų bendradarbiavimą mažinant socialinę atskirtį, kovojant su bet kokia diskriminacija, keičiantis gerąja patirtimi, kuriant, plėtojant ir įgyvendinant bendrą integracijos metodą.  Projekto veiklos bus  nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui Alytaus ir Gižycko miestuose siekiant sumažinti ir sušvelninti pandemijų padarinius, gerinti švietimo sąlygas.  Alytaus jaunimo parke planuojama įrengti vaikų ir jaunimo ugdymo erdvę, kurioje mokniai turės galimybes lankyti ugdomąsias veiklas ir arantino laikotarpiu  gryname ore, būti fiziškai aktyvūs. Siekiant pagerinti nuotolinio mokymo sąlygas mokykloje bus įsigyta kompiuterinė technika.

     Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021–2022 metai. Bendras projekto biudžetas – 998674,77 Eur. Alytaus savivaldybės administracijai projektui įgyvendinti skirta 427331,67 Eur, Alytaus Senamiesčio pradinei mokyklai – 25532,56 Eur. Alytaus Dzūkijos mokyklai – 56344,47 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto).