Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas,

vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. I ketvirčio   nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. I ketvirčio  nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Mokytojas metodininkas

9,95

1519

9,95

1519

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas

5,19

1,31

1389

1300

5,19

1,31

1389

1300

Auklėtojas

5,0

985

5,0

985

Mokytojo padėjėjas

4,0

785

4,0

785

Aptarnaujantis personalas

7,25

642

7,25

642

 

     Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė  tel. 8 608  41 582

      Atnaujinta 2021-07-29