Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas,

vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

 

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

 

2020 m. III ketvirčio  nustatytasis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Mokytojas metodininkas

7,37

1384

9,98

1408

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas

5,59

 

1292

 

4,25

0,94

1314

1217

Auklėtojas

3,25

873

3,25

888

Mokytojo padėjėjas

1,4

558

1,4

646

Aptarnaujantis personalas

7,25

607

7,25

607

 

     Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Danguolė Jankevičienė  tel. 8 608  41 582

 

      Atnaujinta 2020-10-23