2021-06-07

     Balandžio ir birželio mėnesiais vieną savaitę skyrėme mokinių fizinio aktyvumo skatinimui. Mokykloje ir namuose klasių vaikai vykdė įvairias judrias veiklas ir fiksavo joms skirtą laiką. Labai įdomu buvo užfiksuoti savo asmeninius pasiekimus ir suskaičiuoti bendrai visos klasės laiką. Gavome tikrai įspūdingus bendrus klasės judrumo skaičius.