2020-10-05

      Rugsėjo mėnesį su iniciatyvomis „30 minučių taisyklė“, „Aš judu – judėk ir tu“, „Dienos iššūkis“ Senamiesčio pradinėje mokykloje paskelbta Sporto rėmimo fondo lėšomis remiamo projekto „Fiziniam aktyvumui palankios aplinkos plėtra Senamiesčio pradinėje mokykloje“ pradžia.

     Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti saugias sąlygas ir platesnes galimybes mokyklos bendruomenės bei Senamiesčio mikrorajono vaikų fiziniam ugdymui, maksimaliam turimų aplinkų užimtumui. Projektu metu bus siekiama, kad visa mokyklos bendruomenė prisiimtų atsakomybę kurti ir palaikyti aktyvumui palankią aplinką, todėl ne mažiau kaip pusė projekto metu organizuojamų užsiėmimų bus skirti bendruomeniškų ryšių stiprinimui. Tėvai bus skatinami ne tik organizuoti sporto ir judėjimo renginius, akcijas vaikams, bet ir bus kviečiami skatinti vaikus keliauti į mokyklą pėsčiomis arba dviračiu. Bent kartą į mėnesį mokykloje lankysis sporto klubų treneriai, gimnazistai savanoriai, sporte pasižymėję asmenys, Alytaus visuomenės sveikatos biuro atstovai, kurie mokiniams ves sportinius užsiėmimus, kalbės apie aktyvaus gyvenimo svarbą ir savo pavyzdžiu įkvėps mokinius sportuoti. Didesni sporto renginiai bus vykdomi Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago aikštyne, padedant gimnazistams savanoriams. Bus tęsiami tradiciniai klasių bendruomenių renginiai „Sportuojame drauge – aš ir mano šeima“.

      Projekto metu atnaujinta mokyklos sporto bazė (įrengta lauko žaidimų aikštelė, įsigytas kokybiškas sporto inventorius) sudarys palankias sąlygas aktyvios mokyklos kultūros formavimui, atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių 6–10 metų mokinių poreikius, sveikatą, pomėgius ir judėjimo galimybes, diegiami aktyvios mokyklos principai formuos mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, mokinių tėvų ir kitų bendruomenės narių įtraukimas į vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir stiprinimo veiklas, sportuojančių žmonių savanorystė ir asmeninis pavyzdys skatins kuo daugiau žmonių prisiimti atsakomybę už aktyvios mokyklos kūrimą.