Birželio 13 d. gerosios praktikos renginyje Alytaus miesto pradinių klasių mokytojams „Poreikių įvairovė. Žingsniai į sėkmę“ švietimo pagalbos specialistės dalijosi patirtimis ir įžvalgomis iš Erasmus+ projekto „Visi mes turime galių” mokymų, darbo stebėjimo vizitų, analizavo su ugdymo kaita kylančius iššūkius, įgyvendinant atnaujinto turinio bendrąsias programas, kompetencijomis grįstą ugdymą ir užtikrinant įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimą. Mokyklos logopedė Loreta Pileckienė pristatė pranešimą „Praktinės veiklos ir užduočių rinkiniai minkštumo ženklo taikymo pratyboms” , socialinė pedagogė Inga Albutavičienė – „Visi mes turime galių: socialinės sąveikos įgūdžių ugdymas ir bendruomeniškumo stiprinimas per žaidybines veiklas”. Susirinkusius dalyvius lektoriai taip pat pakvietė išbandyti konkrečius veiksmus ir metodikas, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertinamas ir integruotas, bei patyrinėti, kokiomis priemonėmis ir būdais galima būtų sukurti aplinką, kuri skatintų visapusišką mokinių augimą ir sėkmę. Laikas, skirtas pasidalinti gerosiomis patirtimis, neprailgo, išsineštos žinios ir patirtys per vasarą turės laiko išsigryninti ir jas bus galima pritaikyti jau kitais mokslo metais.

Keisti dydį-+=