Erasmus+ KA2 programos projektas Nr. 023-1-MT01-KA220-SCH-000153756 „STEAM Eduacation: Advancing Learning through Innovation&Collaboration”

Projekto koordinatorius – St Nicholas College, Rabat Primary, MALTA.
Projekto partneriai: Zespol Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, POLAND, Agrupamento de Escolas Da Batalha, PORTUGAL,Alytaus Senamiescio pradine mokykla, LITHUANIA.
 Projektas skirtas STEAM mokslų tobulinimui, pagrindinį dėmesį skiriant metodikos, grįstos patirtinio, integruoto STEAM ugdymo, tobulinimui.

*Balandžio 8-12 d. mokyklos mokytojos: Ala Vološina, Virginija Aleškevičienė, Zita Belevičienė, Jolita Šiupynaitė ir Toma Štreimikienė, lankėsi Maltos Rabat pradinėje mokykloje pagal Erasmus+ KA2 programos projektą „STEAM Education: Advancing Learning through Innovation and Collaboration”. Kartu su mokyklos pedagogais, tėvais, mokiniais ir projekto partneriais iš Portugalijos, Airijos, Lenkijos bei Maltos pasinėrė į mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) pasaulį. Mokomajame vizite į Gozo salą 3 ir 4 klasių mokiniai atliko įvairias užduotis, pažino vietos istoriją ir kultūrą tarpdisciplininiu būdu. Kelios STEAM dienos Šv. Nikolo pradinėje mokykloje įtraukė į inžinerines, matematines ir kodavimo veiklas tiek mažuosius, tiek suaugusius. Visi smagiai ir interaktyviai stengėsi išspręsti galvosūkius, atlikti įvairias užduotis.Kitas projekto partnerių susitikimas įvyks spalio mėnesį Senamiesčio pradinėje mokykloje! Su nekantrumu laukiame pasidalinti savo veiklomis ir patirtimi

*2024 m. sausio 29 – vasario 2 d. keturios mokyklos mokytojos lankėsi Portugalijos Batalha miesto Agrupamento de escolas mokyklose pagal Erasmus+ KA2 projektą „STEAM educations: Advancing Learning thruogh Innovation and Collaboration“ ir susitiko su projekto partneriais iš Maltos, Airijos ir Lenkijos. Bendradarbiaujant ir stebint ugdymo veiklas buvo dalinamasi patirtimis STEAM mokslų srityje.

Mokyklos komanda aplankė Aveiro universitetui priklausantį STEAM centrą, kuriame yra 15 skirtingų erdvių: laboratorijų, matematikos, robotikos, mokslo bei erdvių, skirtų įvairių projektinių darbų parodoms organizuoti. Projekto dalyviai tyrinėjo STEAM ugdymo sritis ir aktyviai įsitraukė į praktines veiklas. Teko naudoti judesio sustabdymo animaciją „Stop Motion“, atlikti interaktyvias matematines užduotis, priimti elektros iššūkius jungiant elektros grandines, tyrinėti, programuoti su mikrobitais. Projektinė veikla „Field Trip“ kėlė nemažus iššūkius atliekant tiriamąsias, mokslo ir fizinio aktyvumo integruotas užduotis, gilinantis į robotikos pasaulį, jo pritaikymą švietime. Stebint mokslo ir meninės raiškos veiklas, kilo idėjų ir pasiūlymų mūsų mokyklos pedagogams.

Džiugina naujos patirtys, įgytos žinios, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitų šalių pedagogais motyvuoja veikti.

  • Pirminis projekto partnerių susitikimas Maltoje.

Mokyklos direktorė Jolita Petkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Toma Štreimikiene 2023 m. lapkričio 9-10 d. lankėsi Maltos Rabat paradinėje mokykloje, kurioje susitiko su Erasmus+ KA2 projekto “STEAM Eduacation: Advancing Learning through Innovation&Collaboration” partneriais iš Maltos, Portugalijos, Lenkijos. Pirminio vizito metu partneriai detaliai aptarė projekto tikslus, projekto įgyvendinimo etapus, siekiamus rezultatus, suplanavo būsimų mobilumų programas, susijusios su STEAM ugdymo tobulinimu. Taip pat suderino projekto veiklų viešinimui skirtos elektrinės knygos maketo projektą bei pasidalinimo kitomis svarbiomis atsakomybėmis sėkmingo projekto įgyvendinimui. Pirmasis mobilumas, skirtas STEAM potemei „Gamtos mokslai”, numatytas į Portugaliją 2024 m. sausio 29- vasario 2 d.

Keisti dydį-+=