2023 m. rugpjūčio 1 d. mokykla pradėjo 18 mėnesių truksiantį, Europos sąjungos lėšomis finansuojamą programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000127289 „Visi mes turime galių“. Projekto metu bus tobulinamos mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bei vadovų universalaus mokymosi dizaino principų įgyvendinimo kompetencijos, adaptuojamas ir išbandomas universalaus dizaino mokymui (UDM) modelis.


*Rugpjūčio 7-14 d. Kretoje vykusiuose mokymuose „Inclusive Education for All“ pagal Erasmus+ KA122SCH programos projektą stažavosi trys mūsų mokyklos mokytojos. Mokymų metu buvo diskutuojama apie pagrindinius įtraukiojo ugdymo principus, iškylančius sunkumus mokytojams ir mokiniams, analizuojamos skirtingos situacijos ugdant specialiųjų poreikių ir pabėgėlio statusą turinčius vaikus, aptarti diferencijuoto mokymo privalumai. Remiantis gerosiomis užsienio šalių praktikomis mokymų dalyviai išbandė pažinimo žaidimus taikydami neverbalinį bendravimą, empatijos pratimus, emocijų valdymo ir atsipalaidavimo technikas per menus. Džiaugiamės galėdami pasisemti patirties ir tikimės, kad turimos ir įgytos žinios padės įveikti visas kliūtis užtikrinant kiekvieno mūsų mokinio pažangą bei efektyvų ugdymąsi.