Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą programos Erasmus+ KA1 projektą „Pasaulis – mano klasė“, siekia patobulinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą, mažinant atotrūkį tarp formalaus ir neformalaus ugdymo(si). Pasinaudoję užsienio šalių patirtimi, teorine literatūra, asmenine praktika mokykla parengs kontekstualaus ugdymo strategiją, kurioje bus numatyti svarbiausi mokinių ugdymo principai bei apibrėžtos priemonės, padėsiančios formuoti aukštus bendruomenės lūkesčius, ugdymo turinį orientuoti į vaiką, veiklą planuoti įvertinus mokinio aplinkos kontekstą, personalizuoti ugdymo procesą per diferenciaciją, įtraukti tėvus, skatinti vaikų saviraiškos laisvę, smalsumą, ugdyti charakterį ir vertybes.

Pirmoji mokyklos komanda: anglų kalbos mokytoja Agnė Savastė ir pradinių klasių mokytojos Renata Jančauskienė ir Svetlana Vološenko, spalio 11–15 d. lankėsi Talino Paaskula mokykloje. Mokytojos susipažino su Estijos švietimo sistema, domėjosi ir gilino žinias, kaip kokybiškai organizuoti projektinę veiklą, patirtinį mokymąsi, tarpdalykinę integraciją. Stebėjo mokykloje organizuojamas veiklas, neformaliojo švietimo užsiėmimus. Didžiausią įspūdį mokytojoms paliko atnaujintos mokyklos erdvės ir jų panaudojimo galimybės, mokymuisi reikalingų priemonių gausa, neformalių veiklų įvairovė mokyklos patalpose, teritorijoje. Taip pat nustebino kiekvienai mokyklai suteikta galimybė nusistatyti pamokų ir pertraukų trukmę. Paaskula mokykloje pamokos trunka po 40 minučių, ilgoji pertrauka – 60 minučių. Ilgosios pertraukos metu mokiniai pietauja ir dalyvauja įvairiuose neformaliojo švietimo užsiėmimuose.

Susitikimų metu komanda su Talino mokyklos kolegomis diskutavo apie įgyvendintus projektus, reikalingus ugdymo pokyčius, mokyklos bendruomenės telkimą ir įtraukimą į visas mokyklos veiklas. Taip pat suplanavo tolimesnes bendradarbiavimo veiklas, įtraukiant į kūrybišką veiklą ir mokyklų mokinius.

Keisti dydį-+=