Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos  komanda: mokytoja Daina Platūkienė, socialinė pedagogė Inga Albutavičienė ir anglų kalbos mokytoja Toma Štreimikienė, spalio 22-27 d.  lankėsi Ispanijoje, Madrido „Pinar Prados De Torrejon“ mokykloje pagal Erasmus+KA122 programą „Visi mes turime galių“. Vizito metu pedagogės susipažino su mokyklos bendruomene, projekto partneriais, stebėjo mokinių veiklas ir pamokas, dalyvavo edukacijose, vyko į mokomąsias ekskursijas. Stažuotės metu mokyklos komanda turėjo galimybę pamatyti kaip specialiųjų poreikių mokiniams teikiama individuali specialistų pagalba, kokie taikomi metodai ir kokias būdais padedama  jiems  integruotis į bendrą ugdymo(si) procesą.

Grįžusi iš vizito Madrido „Pinar Prados De Torrejon“ komanda  dalinosi gerąja patirtimi, įspūdžiais, idėjomis, naujovėmis Senamiesčio pradinėje mokykloje pedagogams organizuotoje metodinėje dienoje „Poreikių pažinimas – pagalbos krypčių pagrindas“. Buvo kalbama, kad darbo metodų šešėliavimas, susitikimai ir diskusijos su  mokyklų partnerių pedagogais, gali laiduoti naują požiūrį  ir mokyklos veiklos sėkmę įgyvendinat įtraukiojo ugdymo veiklos programą.  Mokyklos pedagogai diskusijų, darbo stebėjimų vizitų metu gautas žinias panaudos siekdami sėkmingos specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracijos, sudarys daugiau galimybių jiems patirti mokymosi sėkmę bei atrasti savo galias.

Mokyklos pedagogų komanda kalbėjo, jog Erasmus+ tarptautiniai projektai padeda suprasti skirtumus ir individualumus tarp mokyklų, o šalių bendravimas ir bendradarbiavimas sudaro galimybes mokytis vieniems iš kitų.

Keisti dydį-+=