Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos asmens duomenų saugojimo pažeidimų valdymo aprašas

Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas

Informacinių bei komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnė Ingrida Stašinskienė.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens apsaugos užtikrinimu mokykloje, prašome kreiptis elektroniniu paštu ingrida.stasinskiene@senamiestukas.lt

Savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnė — Giedrė Lazarevičė.

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcija — padėti užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

• stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
• dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
• teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
• padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis elektroniniu paštu giedre.lazarevice@alytus.lt arba telefonu 8 (315) 55138.

Keisti dydį-+=