1c ir 2c klasėse svečiavosi Alytaus VMI mokestinių prievolių departamento II skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Tunylienė, kuri mokinius supažindino su valstybinės mokesčių inspekcijos veikla, paaiškino, kas yra mokesčiai, kodėl reikia mokėti mokesčius, kur panaudojami sumokėti mokesčiai, kam svarbu, kad būtų mokami mokesčiai ir kas yra „šešėlis“.  Didelę nuostabą mokinių tarpe sukėlė teiginys, kad ir vaikai moka mokesčius.

Po diskusijos mokiniai peržiūrėjo du animacinius filmukus „Morkyžius“ (apie kiškių miestą, kuriame vis moka mokesčius) ir „Morkoras“ (apie kiškių miestą, kuriame gyventojai nemoka mokesčių). 

Keisti dydį-+=