Šiais mokslo metais mūsų mokyklos pradinukai dalyvauja 3Q sveikatos ugdymo studijų programoje, kuri parengta, atsižvelgus į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliktus Lietuvos vaikų sveikatos tyrimus, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą.

3Q programa apima visų trijų sveikatos aspektų – fizinio, psichinio, socialinio – ugdymą. Programos pratybos susideda iš dėkingumo pratimų ryte prieš pamokas, atsipalaidavimo pratimų po pamokų ir vienos savaitinės pamokos, kuri skirta:

  • fiziniam aktyvumui: dinaminės ir stabilios kūno praktikos, lankstumo pratimai iš jogos;
  • gyvensenai pagal gamtos ciklus;
  • kūno higienai;
  • emocijų įvaldymo ir streso įveikos technikoms: dėmesingumo praktikos, atsipalaidavimo praktikos;
  • kuriamosios vaizduotės lavinimui: tikslų formulavimas, savidrausmės praktikos socialiniam sąmoningumui ugdyti.

Studijų turinys yra įvertintas nepriklausomų šalies psichologų ir fizinio ugdymo specialistų kaip saugus ir tinkamas dėstyti šalies pradinukams, atitinkantis pradinių klasių moksleivių raidą.

Keisti dydį-+=